עוד על השירות

באמצעות טופס הפצת קורות חיים תוכל אתה, מחפש העבודה לשלוח אלינו- חברת ג'וב-ווב את קובץ קורות חייך. לאחר קבלת הקובץ, המערכת שלנו תקטלג אותו במאגר לפי הנתונים שהזנת ומשם הוא זמין לקריאה עבור החברות השותפות לנו.

לא נעשה שימוש בקורות חייך למעט העברתם אל מעסיקים וחברות היי-טק לצורך גיוסך.
על ההתחייבויות שלנו כלפיך ותפיסת אבטחת המידע שנהוגה אצלנו תוכל לקרוא עוד בתקנון הפצת קורות חיים.

שלח קורות חיים [-] למד איך תכין קורות להצלחה